Matens dag, konferens om matvanornas betydelse för hälsa och sjukdom

I onsdags var jag i Stockholm på en konferens som anordnades av Dietisternas Riksförbund. Programmet var:

Nya nationella riktlinjer
Presentation av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma matvanor.

Bortom rubrikerna – matvanornas betydelse för hälsa och sjukdom – vad vi vet och hur vi vet det

Har Livsmedelsverkets kostråd passerat bäst före datum?

Mat och cancerprevention
Vad minskar ökar och minskar risken att drabbas av cancer? En genomgång av den samlade evidensen.

 

 

Det är den första dietistkonferensen jag går på sedan jag tog examen 2005 så det var på tiden. Själva grundkunskapen har jag men jag fick mycket inspiration till lektioner och föreläsningar. T ex hur forskning kan ge två helt motsatta löpsedlar…

och vilken forskning som väger tyngst och vad som delas i sociala medier/forum

och en påminnelse hur komplext fetma är:

Det är inte bara att säga att det är så enkelt som energi in och energi ut då väldigt mycket annat också kan spela in.

Efter att själv ha ätit dåligt (mycket snabbmat) i och med vår stora flytt så blev jag väldigt inspirerad att äta så som jag brukar, mycket frukt, grönsaker, baljväxter och fullkorn.

Nedan ser du hur kosten spelar in i i förebyggande syfte.

Under min utbildning låg mycket fokus på hur kosten skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar och hur fetma var en stor riskfaktor. Men i onsdags fick jag lära mig att både övervikt och fetma troligtvis ökar risken för hela 12 olika cancerformer.

 

Den här videon (0:53 s) är väldigt talande. Are you making yourself cancer attractive? 

I den första dragningen fick jag reda på hur socialstyrelsen prioriterar och att kostbehandling måste prioriteras. Dåliga matvanor är en av de allra största riskfaktorerna för hälsa. Dåliga kostvanor (om inte de svenska näringsrekommendationerna följs) bidrar till förkortad livslängd och sjukdomar. Det visar sig att väldigt många inte vet ur de ska äta och därför behöver ca 1 miljard/år satsas på kvalificerat rådgivande kostsamtal.

Och om du undrar om Livsmedelsverkets kostråd passerat bäst före datum så är svaret nej, de håller! Det är bara få som följer dem.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras